Βόρεια Ευρώπη – Ηνωμένο Βασίλειο – Ολλανδία – Γερμανία – Βέλγιο – Γαλλία