Θεσσαλονίκη – Καβάλα – Κωνσταντινούπολη – Δίκιλι – Κουσάντασι – Πάτμος