Κουσάντασι – Πάτμος – Άσντοντ – Χαίφα – Λεμεσός – Σαντορίνη