Πρέβεζα – Πάργα – Πηγές Αχέρωντα – Λίμνες Ζηρού & Τριχωνίδα – Νικόπολη – Ζάλογγος