Πήλιο – Βόλος – Μακρινίτσα – Πορταριά – Τσαγκαράδα