Ίμβρος – Τένεδος – Κωνσταντινούπολη – Αδριανούπολη