Καππαδοκία – Μικρασιατικά παράλια – Κωνσταντινούπολη