Ελλάδα – Αίγυπτος – Ισραήλ – Ιερουσαλήμ – Τουρκία – Κύπρος

Celestyal Crystal
Ελλάδα-Αίγυπτος-Ισραήλ-Τουρκία-Κύπρος
 21.28/10, 4.11.18.25/11, 2.9/12
7 ημέρες από …599€

Περισσότερα…