Αραβικές Χώρες

Αίγυπτος – Κρουαζιέρα Νείλου
Καθημερινά έως 30/04  &   5.12.19.26/05, 2/06,   16/07,   3/09,   8.29/10,   26/11
4.5.6.7.8.9.10.11.14 ημέρες από …420€

Δείτε τις εκδρομές μας…

Τυνησία
Κάθε Τετάρτη & Σάββατο 01/04 έως 25/10 & 11.13/04,  11.25/11
5.8.10 ημέρες από …550€

Δείτε τις εκδρομές μας…

Μαρόκο
 7.9.11.12.13.14.15.18.21- 25.28/04,  16/05,  2.13/06
5.6.8.9.10.11.12.13 ημέρες από …590€

Δείτε τις εκδρομές μας…

Ντουμπαϊ
  3.7.10.13.14.17- 18.21.24.26.28.29/04,   1.5.8.12.15.19.22- 26.29/05,   2.3.5.9.12.16.19.23.26.30/06
5.6.7.8 ημέρες από …200€

Δείτε τις εκδρομές μας…

Ισραήλ – Άγιοι Τόποι
22.29/03,  12.13.28/04,  19/05,  24/06, 22/07,  25/08,  22/09,  27/10,  24/11
f
5.6.7.8 ημέρες από …595€

Δείτε τις εκδρομές μας…

Ιορδανία
2.9.10.12.13.14.21.23.26.28.30/04,  12.20.26/05,  2.9.13.23/06 
η
η

6.7.8.9 ημέρες από …600€

Δείτε τις εκδρομές μας…