Δυτική & Β.Δ Ευρώπη

Αλσατία – Ρομαντική Γερμανία
 12.13.14.17.18.22.27.28.29.30/04,  6.20.31/05, 1.4.19/06,  24/07,  7.14/08
γγγγγγ
h

Περισσότερα…

Γαλλία
4.6.7.8.11.12.13.14.15.18.19.20.25.27.28.29/04,  4.5.10.11.12.18.19.20.25.26/05,  1.2.3.8.15.16.17.22.24.29/06,  22.31/07,  10.12/08,  9/09

Περισσότερα…

Ηνωμένο Βασίλειο
1.6.7.8.10.11.13.14.15.17.18.19.20.21.22.27.28-29/04,  4.5.6.11.12.13.18.19.20.21.25.26.27/05, 1.2.3.8.9.10.15.16.17.22.23.24.26.29.30/06,  16/07,  13/08

Περισσότερα…

Ιρλανδία
24/05,   28/06,   19/07,   9/08,   6/09

Περισσότερα…