Κεντρική Ευρώπη

Γερμανία – Αλσατία 
12,13/04

Δείτε τις εκδρομές μας…

Πολωνία 
12/04,  03/06, 08/07, 23/09,  25/10,  22/12

Δείτε τις εκδρομές μας…

Τα διαμάντια της Κεντρικής Ευρώπης
12.13.14/04, 20/05,  3.24/06

Δείτε τις εκδρομές μας…