Συνεργαζόμενες Τράπεζες

ALPHA BANK

GR71 0140 2530- 2530 0210 1041 592

ΣΙΓΑΛΑ ΦΛΩΡΑ
ΚΟΤΕΡΜΑΓΕΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

GR55 0110 1890 0000/ 1899 5329 788

ΣΙΓΑΛΑ ΦΛΩΡΑ

EUROBANK

GR17 0260 0760 0005 4010 1495 645 

ΣΙΓΑΛΑ ΦΛΩΡΑ

PIRAEUS BANK

GR27 0171 7610 0067 6111 5002 832

ΣΙΓΑΛΑ ΦΛΩΡΑ