Όροι Συμμετοχής

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ 7 / 2018 και κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ, όταν αποφασίσετε να συμμετάσχετε σε κάποιο από τα οργανωμένα μας ταξίδια /εκδρομές και επιθυμείτε να προβούμε στη δέσμευση θέσεων για εσάς , θα πρέπει να έχετε μελετήσει προσεκτικά το πρόγραμμα με τα περιλαμβανόμενα της εκδρομής, καθώς και τους Γενικούς Όρους συμμετοχής, διότι αυτό θα σημαίνει την πλήρη αποδοχή τους από εσάς.
1. Η Εταιρεία μας, με το διακριτικό τίτλο “Mayer Travel”, με έδρα τον Πειραιά , οδός Κολοκοτρώνη αρ. 144, με αριθμό MH.T.E…, τηλέφωνο επικοινωνίας 2104599595-6 και email mayer @otenet.gr , είναι μέλος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και είναι διοργανωτής ταξιδιών, είτε μόνη είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία ή λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ άλλων τουριστικών γραφείων καθώς και των μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό την πώληση των οργανωμένων αυτών ταξιδιών στον ταξιδιώτη/εκδρομέα.
Η Κράτηση θέσεων για τη συμμετοχή σας σε οργανωμένο ταξίδι συμπληρώνεται σε δελτίο με τα στοιχεία σας και επικυρώνεται με προκαταβολή του 25% της ολικής αξίας του ταξιδιού σας .Με την υπογραφή σας στο έντυπο της κράτησης επιβεβαιώνετε ότι γνωρίζετε τους όρους συμμετοχής στην εκδρομή που επιλέξατε , οι οποίο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης μεταξύ του ταξιδιωτικού γραφείου και εσάς. Η σύμβαση αυτή διέπεται από τους Ελληνικούς νόμους και διατάξεις και αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας και μόνον. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύσει θέσεις.
Δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει, απ’ ευθείας στο γραφείο μας ,τηλεφωνικώς η μέσω email και επικυρώνεται με την προαναφερθείσα προκαταβολή στο γραφείο μας η μέσω τραπέζης .Η τελική εξόφληση, για την εγκυρότητα της συμμετοχής σας, πρέπει να γίνει τουλάχιστον 10 (δέκα) μέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής που επιλέξατε . Αν δεν αποπληρώσετε το υπόλοιπο του ταξιδιού σας στις 10 μέρες πριν την αναχώρηση σας, το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση. Αν πάλι δηλώσετε συμμετοχή σε ένα ταξίδι σε λιγότερο από μία εβδομάδα (7 ημέρες ) πριν την αναχώρηση, τότε πρέπει να καταβάλλετε την πλήρη αξία του ταξιδιού σας, κατά το στάδιο της κράτησης.
Αλλαγές πριν την αναχώρηση η κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μπορεί να συμβούν σπάνια ,όσο και αν επιθυμούμε και προσπαθούμε να σας προσφέρουμε ακέραια όλες τις υπηρεσίες που έχουν προγραμματιστεί για το ταξίδι που επιλέξατε κατά την εγγραφή σας και τη δήλωση συμμετοχής σας . Επειδή όμως όλες οι υπηρεσίες που σας προσφέρονται στο ταξίδι σας προγραμματίζονται πολύ πριν από την ημερομηνία της αναχώρησης του και επειδη χρησιμοποιούμε υπηρεσίες πολλών προμηθευτών, ανεξαρτήτων μεταξύ τους, όπως αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κρουαζιερόπλοια κλπ. στους οποίους δεν είναι δυνατόν να έχουμε τον άμεσο έλεγχο, είναι δυνατόν να υπάρξουν μικροαλλαγές, τις οποίες εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι να τις ακολουθήσουμε. Οι αλλαγές αυτές είναι μικρής σημασίας. Αν όμως υπάρξει κάποια σημαντική αλλαγή ,τότε θα να επικοινωνήσουμε μαζί σας πριν την αναχώρηση, για να σας ενημερώσουμε.
Σε περίπτωση λοιπόν σημαντικής αλλαγής όπως αυτή που αλλάζει την ημέρα και την ώρα αναχώρησης (πέρα των 12 ωρών) ένας ενδιάμεσος σταθμός του ταξιδιού σας ή αλλαγή στην κατηγορία των ξενοδοχείων, πλοίων κλπ, έχετε τις εξής εναλλακτικές λύσεις. Α) Να δεχθείτε την αλλαγή Β) Να αγοράσετε ένα άλλο ταξίδι με την ίδια τιμή πώλησης ή με την μεγαλύτερη αξία καταβάλλοντας την διαφορά Γ) Να ακυρώσετε το ταξίδι, με ταυτόχρονη είσπραξη όλων των χρημάτων που έχετε καταβάλλει.
Το γραφείο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, όταν μετά την αναχώρηση ενός ταξιδιού, μια κανονική πτήση δρομολογίου αεροπορικής εταιρείας δεν πραγματοποιηθεί ή για άλλα γεγονότα που είναι πέρα από τον έλεγχο μας και παρά την επιμέλεια και φροντίδα μας δεν έχουμε την δυνατότητα να αποφύγουμε, όπως η αλλαγή αεροσκάφους σε άλλο μικρότερης χωρητικότητας, καθυστέρησης λόγω τεχνικής βλάβης, από πόλεμο, τρομοκρατικής ενέργειας από κοινωνικές αναταραχές, φυσικές καταστροφές απεργίες διαφόρων κλάδων, φυσικά φαινόμενα, επιδημίες, εμπάρκο. Σε θέματα μεταφοράς με πλοία, αεροπλάνα και τραίνα όσο και για την εξασφάλιση διαμονής η ευθύνη μας σε όλες τις περιπτώσεις περιορίζεται στα πλαίσια των σχετικών Διεθνών Όρων Μεταφοράς. Αποφάσεις για καθυστέρηση ή αλλαγές δρομολογίων είναι πιθανών να αποφασιστούν από διάφορους κυβερνητικούς ή άλλους οργανισμούς με αποτέλεσμα καθυστέρησης, αλλαγής δρομολογίων, πτήσεων. Το γραφείο δεν είναι δυνατόν να ελέγχει ή να προβλέπει τέτοιες ενέργειες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Η Πραγματοποίηση η Ακύρωση της Εκδρομής καθορίζεται από τους εξής παράγοντες:Για την πραγματοποίηση της εκδρομής που δηλώσατε συμμετοχή απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων .Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει το ταξίδι, αν η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για άλλα ανυπέρβλητα εμπόδια.
Στην περίπτωση που αναγκαστούμε να ακυρώσουμε το ταξίδι σας έχετε δύο εναλλακτικές λύσεις.

1) Δυνατότητα συμμετοχής σε ένα άλλο ταξίδι, με την επιφύλαξη ότι σε περίπτωση υψηλότερης τιμής η διαφορά θα επιβαρύνει εσάς τον πελάτη ταξιδιώτη.

2) Πλήρη επιστροφή των χρημάτων που μας κατεβάλλατε με εξάντληση των υποχρεώσεων του γραφείου.

Η τακτοποίηση λογαριασμών που αφορούν ακυρώσεις γίνεται από το γραφείο μας τουλάχιστον 5 ημέρες μετά το πέρας της εκδρομής που θα συμμετέχατε.

Αν επιθυμείτε Ακύρωση της Συμμετοχής σας στην εκδρομή που έχετε κάνει κράτηση , χρειάζεται να μας το γνωρίσετε γραπτώς .Η ακύρωση θα ισχύει από την ημέρα που θα λάβουμε γραπτώς την απόφαση της μη συμμετοχής σας στο ταξίδι . Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε με τα παρακάτω πρόσθετα τέλη , κατ’ άτομο.
Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 25 ημέρες πριν την αναχώρηση τα ακυρωτικά τέλη είναι:

α) Εκδρομές στην Ευρώπη, τις Αραβικές Χώρες & Μακρινά ταξίδια 20€ κατ άτομο

β) εκδρομές στην Ελλάδα 10€ κατ’ άτομο

Ακύρωση συμμετοχής 25 – 12 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση όλου του ποσού της προκαταβολής. Ακύρωση συμμετοχής 12 – 01 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας της εκδρομής. Για τα μέσα ολικής ναύλωσης charter κρουαζιέρες σκι εκθέσεις συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς εκδηλώσεις τα ακυρωτικά φτάνουν μέχρι το 100 % της αξίας τους, ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης.
Αλλαγές αεροπορικών εταιριών ή πτήσεων (από πρωί σε βράδυ κλπ.) δεν θεωρείται ότι αλλάζουν το χαρακτήρα του ταξιδιού και δεν είναι λόγος ακύρωσης της συμμετοχής του ταξιδιώτη. Αν όμως οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά τη εξέλιξη του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχτούν. Για τις αναχωρήσεις Πάσχα, Χριστούγεννα και εν γένει υψηλών περιόδων ενδέχεται να γίνει αλλαγή του προγράμματος κατά την κρίση του γραφείου Προτείνουμε ανεπιφύλακτα να κάνετε μια σχετική ταξιδιωτική ασφάλιση που θα σας καλύψει για τους περισσότερους λόγους για τους οποίους γίνεται συχνά μια ακύρωση, ανάμεσα στις άλλες χρήσιμες καλύψεις που σας προσφέρονται από το ασφαλιστήριο.
Σε ότι αφορά πιθανές αλλαγές τιμών (οι οποίες σπάνια συμβαίνουν και τις οποίες προσπαθούμε πάντα να αποφεύγουμε )η αλλαγή της τιμής μπορεί να γίνει μέχρι και 10 μέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού και δεν αποτελεί λόγω ακύρωσης της συμμετοχής, διότι όλες οι αναφερόμενες τιμές στον ειδικό ένθετο τιμοκατάλογο όπως και αυτή που αναφέρεται στο δελτίο κράτησης υπολογίσθηκαν με βάση τα στοιχεία κόστους και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημέρα έκδοσης του τιμοκαταλόγου. Οι τιμές αυτές είναι δυνατόν να αυξηθούν απροειδοποίητα, σε περίπτωση εκτάκτων αυξήσεων αεροπορικών ναύλων, ανατιμήσεως των ξένων συναλλαγμάτων μονάδων έναντι του ευρώ, ή οποιασδήποτε ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδομένων.
Ευθύνες της εταιρείας Για την διοργάνωση των εκδρομών το γραφείο λειτουργεί σαν μεσάζων και χρησιμοποιεί για λογαριασμό των πελατών του αεροπορικές και άλλες μεταφορικές εταιρίες ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Το γραφείο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, όταν μετά την αναχώρηση ενός ταξιδιού, μια κανονική πτήση δρομολογίου αεροπορικής εταιρείας δεν πραγματοποιηθεί ή για άλλα γεγονότα που είναι πέρα από τον έλεγχο μας και παρά την επιμέλεια και φροντίδα μας δεν έχουμε την δυνατότητα να αποφύγουμε, όπως η αλλαγή αεροσκάφους σε άλλο μικρότερης χωρητικότητας, καθυστέρησης λόγω τεχνικής βλάβης, από πόλεμο, τρομοκρατικής ενέργειας από κοινωνικές αναταραχές, φυσικές καταστροφές απεργίες διαφόρων κλάδων, φυσικά φαινόμενα, επιδημίες, εμπάρκο. Σε θέματα μεταφοράς με πλοία, αεροπλάνα και τραίνα όσο κι για την εξασφάλιση διαμονής η ευθύνη μας σε όλες τις περιπτώσεις περιορίζεται στα πλαίσια των σχετικών Διεθνών Όρων Μεταφοράς. Αποφάσεις για καθυστέρηση ή αλλαγές δρομολογίων είναι πιθανών να αποφασιστούν από διάφορους κυβερνητικούς ή άλλους οργανισμούς με αποτέλεσμα καθυστέρησης, αλλαγής δρομολογίων, πτήσεων. Το γραφείο δεν είναι δυνατόν να ελέγχει ή να προβλέπει τέτοιες ενέργειες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Δεν έχει συνεπώς ούτε δυνατό ούτε δίκαιο να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες στις παροχές των υπηρεσιών των παραπάνω συντελεστών όπως: Αλλαγές καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής και τις έμμεσες επιπτώσεις τους. Ατυχήματα ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες (JET LAG) υψόμετρο, επιδημίες τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας. Οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, διαδηλώσεις, πραξικοπήματα, πολέμους αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες ή καταστάσεις ανωτέρας βίας. Φθορά απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγραφών κι οποιεσδήποτε συνέπειες από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη σε βάρος των πελατών του. Αντιθέτως μάλιστα, το γραφείο είναι υποχρεωμένο σε περιπτώσεις ανωμαλιών και καθυστερήσεων που οδηγούν σε πρόσθετες δαπάνες όπως π. χ. φαγητά, ξενοδοχεία, μεταφορές κλπ. να απαιτήσει από τους πελάτες του, των οποίων είναι μεσάζων να πληρώσουν επιτόπου κάθε πρόσθετη δαπάνη που δεν μπορούσε να προβλεφθεί στο αρχικό πρόγραμμα. Το γεγονός ότι το γραφείο προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πελάτες του προθυμοποιείται να καλύψει τις επιπλέον δαπάνες λόγω πρόσκαιρης συναλλαγματικής αδυναμίας τους, δεν υπονοεί ότι φέρει έμμεσα την ευθύνη αυτών των ανωμαλιών και ότι δεν θα απαιτήσει νόμιμα από τους πελάτες του τα ποσά αυτά, μετά την επιστροφή τους και το τέλος του ταξιδιού.

13. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Σύμφωνα με την κοινοτική και ελληνική νομοθεσία (Π.Δ.7/2018)τα ταξιδιωτικά γραφεία παρέχουν την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης για την κάλυψη της μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, εκ μέρους τους, καθώς και για την επιστροφή των καταβληθέντων και των επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης Η ταξιδιωτική ασφάλεια όμως αποτελεί διαφορετική ασφάλεια, είναι προαιρετική, έχει εξτρά χρέωση και καλύπτει ατύχημα ή ασθένεια υπό προϋποθέσεις. Η ταξιδιωτική ασφάλεια για άνω των 75 ετών καλύπτει ΜΟΝΟ ατύχημα και ΌΧΙ ασθένεια. Ζητήστε από τον ταξιδιωτικό μας σύμβουλο τις ασφαλιστικές καλύψεις.
14. COVID – 19
Σχετικά με τον COVID 19, σε περίπτωση που το συμφωνημένο πρόγραμμα του ταξιδίου διακοπεί, λόγω θέσης του αντισυμβαλλόμενου σε καθεστώς υποχρεωτικής καραντίνας, ή υποχρεωτικής νοσηλείας, για οποιοδήποτε λόγο Δημόσιας Υγείας, από τις αρμόδιες Αρχές είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, το Γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη, για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των συμφωνηθέντων με την παρούσα Ατομική Σύμβαση Ταξιδίου υπηρεσιών προς τον αντισυμβαλλόμενο και δεν θα υπέχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει ή να αντικαταστήσει τις μη παρασχεθείσες υπηρεσίες με προσφορά άλλου «ταξιδιωτικού πακέτου», σε μεταγενέστερο χρόνο. Το Γραφείο, ωστόσο, στα πλαίσια των αρχών της καλής πίστης και της ορθής συναλλακτικής πρακτικής, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του εφικτού και δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε περίπτωσης, να συνδράμει τον αντισυμβαλλόμενο, κατά την περίοδο παραμονής του σε αναγκαστική καραντίνα ή σε αναγκαστική νοσηλεία στη χώρα προορισμού ή σε ενδιάμεση χώρα, προκειμένου αυτός να επαναπατριστεί με ασφάλεια, κατά το συντομότερο δυνατό χρόνο και με τα λιγότερα δυνατά έξοδα.Ενημερωθείτε από τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα αν στο κόστος της εκδρομής συμπεριλάμβανεται και η ασφάλεια Covid -19 .Επισημαίνεται ότι, ως προς την ασφαλιστική κάλυψη των τυχόν εξόδων που θα απαιτηθούν, κατά την περίοδο παραμονής του αντισυμβαλλόμενου σε αναγκαστική καραντίνα ή σε αναγκαστική νοσηλεία στη χώρα προορισμού ή σε ενδιάμεση χώρα, ισχύει ο όρος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που καλύπτει το συμφωνούμενο ταξίδι.Ο αντισυμβαλλόμενος δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων του εν λόγω Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, και τους αποδέχεται.
Υποχρεώσεις των Εκδρομέων είναι:

1)η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του προγράμματος ,διότι ηέλλειψη συνεπείας εκτός των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί, υποχρεώνει τον αρχηγό να αναχωρήσει με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες για την εκτέλεση του προγράμματος, με συνέπεια αφ’ ενός για τον καθυστερημένο εκδρομέα την απώλεια της εκδρομής μετακίνησης η άλλης υπηρεσίας αφ’ ετέρου και στην εταιρεία να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για της υπηρεσίες που δεν προσφέρθηκαν.

2) Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραιτήτων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων πιστοποιητικών εμβολιασμού αδειών αποδημίας κ. α) καθώς και για την γνησιότητα των δηλώσεων τους στις ελληνικές ή ξένες νομισματικές και τελωνειακές αρχές.

3) Οι μετέχοντες σε ομαδικά ταξίδια δεν έχουν την ευχέρεια αλλαγής της διαμονής τους σε άλλα ξενοδοχεία από εκείνα που παραμένει όλο το γκρουπ ακόμα και αν προτίθενται να καταβάλουν την διαφορά τιμής.

4) Ο κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για τη φύλαξη σε ασφαλές μέρος του διαβατηρίου των χρημάτων του, των αεροπορικών εισιτηρίων του κλπ. Αν χάσετε κάτι, θα σας συνδράμουμε για την καλύτερη και πιο άμεση λύση όποια έξοδα όμως προκύψουν θα επιβαρύνουν εσάς. Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι διεθνείς πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή, που αφήνει κανείς στο δωμάτιο. Υπάρχουν ειδικά μικρά χρηματοκιβώτια για τέτοιες περιπτώσεις.

Σε ότι αφορά τις αποσκευές σας, άσχετα με το είδος της εκδρομής σας (αεροπορική, οδική ή ακτοπλοϊκή το γραφείο αναλαμβάνει τη μεταφορά και πληρώνει αχθοφορικά μόνο μιας βαλίτσας κανονικού μεγέθους και βάρους 20 κιλών για κάθε πελάτη του, εφ’όσον υπάρχουν αχθοφόροι. Εκτός από την βαλίτσα, οι συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν στις μετακινήσεις τους και μια μικρή αποσκευή, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 53x 26 x23 εκατοστά (μήκος ύψους πλάτος αντίστοιχα). Σε περίπτωση λοιπόν υπερβάλλοντος βάρους, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τη διαφορά.
Χρήσιμες πληροφορίες Οι αεροπορικές μετακινήσεις στα οργανωμένα ταξίδια πραγματοποιούνται με εισιτήρια οικονομικής θέσης και βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριμένο ελάχιστο αριθμό ταξιδιωτών (ο οποίος διαφέρει ανάλογα με το ταξίδι) και υπόκεινται σε περιορισμούς παραμονής και ενδιάμεσων στάσεων. Στις ακτοπλοκές μετακινήσεις προς το εξωτερικό οι εκδρομές είναι συνήθως κοστολογημένες με καμπίνες ΑΒ4 (τετράκλινες εσωτερικές).Οι μεταφορές και οι περιηγήσεις πραγματοποιούνται με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν και οι ξεναγήσεις καλύπτονται από έμπειρους αρχηγούς ξεναγούς.
Η εταιρία μας χρησιμοποιεί επιλεγμένα ξενοδοχεία με κριτήριο την ποιότητα, τη θέση του, ανάλογα με την εκδρομή και τις λογικές τιμές. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάσταση αυτή, ενδέχεται η ποιότητα του ξενοδοχείου να διαφέρει από χώρα σε χώρα, έστω και αν η κατηγορία είναι ίδια. Τα τρίκλινα δωμάτια, είναι στην ουσία δίκλινα δωμάτια με την προσθήκη κάποιου έξτρα κρεβατιού και συνεπώς λιγότερο άνετα. Γι’ αυτό συνιστούμε να αποφεύγονται. Η παραμονή σε όλα τα ξενοδοχεία εκτός αν ρητά αναφέρεται, είναι σε δωμάτια στάνταρ (standard rooms). Σε όλο τον κόσμο, τα δωμάτια είναι διαθέσιμα για χρήση από τις 15:00 (ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης του ταξιδιώτη) Παράλληλα ο ίδιος ταξιδιώτης οφείλει να παραδώσει το δωμάτιο του από τις 10. 00 μέχρι της 12:00 άσχετα πάντα με την ώρα αναχώρησης από το ξενοδοχείο. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να κρατήσει το δωμάτιο του κανείς πέρα από τις 12:00 εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα στο ξενοδοχείο κατ’ αρχήν και πληρώσει το ανάλογο ενοίκιο. Γεύματα Σε όποια ταξίδια μας περιλαμβάνονται τα γεύματα (ημιδιατροφή) αυτά είναι είτε το βράδυ είτε το μεσημέρι ανάλογα το πρόγραμμα της ημέρας ώστε να μην διακόψει τις όποιες δραστηριότητες. Το γεύμα είναι συνήθως ‘ νταμπλ ντοτ ‘ δηλαδή, συγκεκριμένο γεύμα. Δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων για τα γεύματα που δεν παίρνει κανείς. Ειδικά μενού, π. χ χορτοφάγοι πρ’ όλο που δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε καθώς δεν εξαρτάται από εμάς ρυθμίζεται σχεδόν όλες τις φορές, μέχρι τώρα. Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυμίζουμε πριν την αναχώρηση σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε τυχών προσωπικούς λογαριασμούς (τηλέφωνα, ποτά κλπ) Σε ουδεμία περίπτωση το γραφείο θα δεχθεί να πληρώσει προσωπικούς λογαριασμούς πελατών.

Η χρονική διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής δεν υπερβαίνει τις οκτώ (8) συνολικά ώρες, υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η χρονική διάρκεια επίσκεψης /εκδρομής μισής μέρας δεν θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογιζόμενη πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Σε αρκετές δε χώρες η νομοθεσία είναι αρκετά αυστηρή στο χρόνο που μπορεί να κινηθεί ένα πούλμαν και να οδηγήσει ο οδηγός. Η όποια καθυστέρηση από τους ταξιδιώτες μπορεί να επηρεάσει το πρόγραμμα. Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη και γι αυτό παρακαλούμε τους ταξιδιώτες για την αυστηρή τήρηση του προγράμματος, με αποτέλεσμα την ομαλή διεξαγωγή του.
Επειδή το επιτρεπόμενο βάρος των αποσκευών συνήθως διαφέρει μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών , θα πρέπει να ενημερωθείτε πριν το ταξίδι σας από τους ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Οι αεροπορικές εταιρίες δεν θα δεχθούν μία κοινή αποσκευή των 40 (σαράντα) κιλών, ακόμα και αν αφορά δύο άτομα οπότε θεωρητικά το βάρος μοιράζεται. Στην περίπτωση υπέρβαρου είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε το αντίτιμο που θα σας ζητήσει η αεροπορική εταιρεία κατά την ώρα της αναχώρησης. Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις, τους κανονισμούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής εταιρίας. Στο θέμα των υπέρβαρων αποσκευών υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρία και το γραφείο μας ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι Κανονισμοί της IATA για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία και η ευθύνη, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται σύμφωνα με τις Συνθήκες αυτές και το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας αποσκευής στο αεροδρόμιο, απευθύνεστε απευθείας στο αρμόδιο τμήμα του αεροδρομίου για να δηλώσετε την απώλεια ή τη φθορά. Υπεύθυνη είναι μόνο η αεροπορική εταιρεία και όχι το γραφείο ταξιδίων.

Επειδή το ομαδικό ταξίδι προϋποθέτει από τη φύση του τη δημιουργία ομαδικού πνεύματος και καλής διάθεσης μεταξύ των εκδρομέων προτείνουμε πνεύμα κατανόησης &συνεργασία ως προς το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του αρχηγού. Η αλληλοκατανόηση των εκδρομέων και η ευχάριστη διάθεση τους στη διάρκεια της εκδρομής, απεικονίζει τον υψηλό βαθμό ποιότητας και πολιτισμού των Ελλήνων εκδρομέων και εξασφαλίζει την ομαλή εξέλιξη της κάθε εκδρομής.Όσο και αν η εταιρία μας έχει φροντίσει για την καλύτερη δυνατή οργάνωση του ταξιδιού, είναι πιθανόν κάποια στοιχεία τα οποία σας έχουν δοθεί , να έχουν αλλάξει, ιδίως σε περίοδο αργιών (ωράρια μουσείων, τραπεζών κλπ) Οι αρχηγοί – συνοδοί και οι αντιπρόσωποι μας θα ενημερώσουν τους ταξιδιώτες τους κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Επίσης σε όλα τα ταξίδια, οι συνοδοί – αρχηγοί προτείνουν στον ελεύθερο χρόνο προαιρετικές εκδρομές / δραστηριότητες οι οποίες δεν αναφέρονται στα προγράμματα ,στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε εάν επιθυμείτε . Το κόστος αυτών των εκδρομών καθορίζεται από τον αρχηγό (αναλόγως των συμμετοχών) και καταβάλλεται επί τόπου σε συνάλλαγμα. Το γραφείο δεν ευθύνεται για τις οποιεσδήποτε αγορές και προαιρετικές εκδρομές που θα πραγματοποιήσετε.
Πριν από την αναχώρηση θα έχετε τις πτήσεις σας, το δρομολόγιο τα ξενοδοχεία κλπ. λεπτομερώς. Είναι πιθανόν όμως σε περιπτώσεις καθυστερημένης εγγραφής (ή εξόφλησης) να παραλάβετε τα έντυπα σας στο αεροδρόμιο αναχώρησης από Ελλάδα. Παρακαλούμε να προσέξετε την ώρα και τον τόπο συγκέντρωσης στο αεροδρόμιο στα έντυπα που θα παραλάβετε. Οι ώρες που αναφέρονται εκεί βασίζονται στο 24 ωρο σύστημα (πχ 13. 00 αντί 1 μ. μ)
Επίσης μην ξεχνάτε να έχετε πάντα μαζί σας τα ταξιδιωτικά έντυπα που χρειάζεσθε για το ταξίδι σας ,Σε ότι αφορά το Πρόσθετες δαπάνες Αναφέρονται στον τιμοκατάλογο και μπορεί να είναι: Φόροι αεροδρομίων Ελλάδος και αλλοδαπής, βίζες, λιμενικά τέλη και φόροι (κρουαζιέρες) ή ειδικές προσαυξήσεις (υψηλής) εποχής.