Κεντρική Ευρώπη

Ελβετία
12.13.14.18.19.21.26.27/04,  14.20.30.31/05

Περισσότερα…

Πολωνία 
12.14.19.28.29/04,  23/05

Περισσότερα…

Τσεχία
24/03,  14.18/04

Περισσότερα…

Αυστρία
3.7.10.12.14.15.17.21.24.27.28/04,  1.5.8.12.15.19.22- 26.29/05,     2.5.9.12.16.19.23.26.30/06,  22/07, 5.8.29/08

Περισσότερα…

Ουγγαρία
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.2829.30/04, 1.3.5.6-8.10.12.13.15.17.19.20.22.26.27.29/05,  1/06

Περισσότερα…

Τα διαμάντια της Κεντρικής Ευρώπης
11.12.13.14.18.26.28/04, 14.18.28.31/05, 3.22/06, 6.13.15.29/07, 4.10.12.18.28.30/08, 13.14.27/09

Περισσότερα…

Γερμανία
11.13.14.21.27.28.29/04,  3.5.19.20/05,  1.2.11.23.30/06,  1.7/07, 2/09

Περισσότερα…