Πέτρα – Αμμάν – Ουάντι Ραμ – Νεκρά Θάλασσα – Άκαμπα